« terug naar vorige pagina

Inschrijven van uw pasgeboren baby

Indien er een baby wordt geboren in uw gezin dan kunt u uw kindje als patiënt inschrijven in onze praktijk.

Wij vragen u om ons zo spoedig mogelijk na de geboorte de volgende informatie door te geven:

  • voornamen
  • achternaam
  • geboorte datum
  • geslacht
  • BSN nummer
  • zorgverzekeringsmaatschappij
  • polis nummer van zorgverzekering
  • of u akkoord bent met aanmelding van uw baby bij het LSP. Zo nodig kan dan b.v. het dossier van uw baby ook op de huisartsenpost worden ingezien.

Uw zorgverzekering geeft u ruim de tijd om uw baby in te schrijven als verzekerde. Praktisch gezien levert het veel problemen op als uw kindje nog geen polis nummer heeft en toch al zorg nodig heeft van uw huisarts, de huisartsenpost of het ziekenhuis. Wij verzoeken u daarom om z.s.m. uw kindje aan te melden bij uw zorgverzekering en het polis nummer aan ons door te geven.