Veel gestelde vragen Algemeen

 • Veel patiënten bellen direct na 8 uur om een afspraak te maken. Het gevolg hiervan is dat u vaak lang moet wachten voordat u aan de beurt bent omdat onze assistente maar 1 patiënt tegelijk te woord kan staan.

  Om de telefonische wachttijden zo kort mogelijk te houden vragen wij u om uw medewerking:

  • maak een account aan bij MijnGezondheid.net en plan uw afspraken online in via MGN of via de MedGemak app.
  • bel  (als dat mogelijk is) wat later op de ochtend (u kunt tot 12.00 bellen voor een afspraak);
  • vertel uw klachten duidelijk en kort + bereidt u voor (wat is mijn klacht precies, sinds wanneer heb ik deze klacht, wat is er al aan gedaan, wat is mijn vraag) ;
  • kijk voor uitslagen van onderzoeken in uw eigen dossier via uw MijnGezondheid.net account of bel  tussen 15.00 – 17.00 of na 10.00. U kunt hiervoor niet bellen tussen 8.00 en 10.00;
  • vraag uw herhaalrecepten tijdig online aan via MijnGezondheid.net of via de MedGemak app als u zich daarvoor al heeft aangemeld.  of vraag uw herhaalrecept aan via de speciale receptenlijn: 0165 -395 293.

   

 • U kunt zich aanmelden door  te klikken op de volgende link: Ik wil me aanmelden om MijnGezondheid.net te gaan gebruiken

  U komt in een invulscherm. U vult dat invulscherm volledig in en klikt op ‘verzenden’.

  Vermeld bij aanmelden s.v.p. uw mobiele telefoonnummer. Met uw vaste nummer is het uiteindelijk niet mogelijk om uw dossier vrij te geven waardoor u geen gebruik kunt maken van het patiënten portaal.

  Na aanmelding ontvangt u binnen enkele dagen een mail met de mededeling dat uw aanmelding ontvangen is en dat de toegang tot uw dossier binnen enkele dagen geregeld zal worden. Pas daarna kunt u gebruik maken van de extra functies van MijnGezondheid.net. (tijdens onze vakanties worden uw verzoeken tot aanmelding wel ontvangen maar niet verwerkt)

  De extra functies die daarna voor u beschikbaar komen zijn:

  • inzage in uw dossier (alleen gegevens die na 1 juli 2020 in uw dossier zijn vermeld)
  • stellen van niet urgente vragen via de e-consult functie
  • aanvragen van herhaalmedicatie rechtstreeks vanuit het eigen dossier
  • uitprinten van een medicatieoverzicht
  • inzien van labuitslagen nadat deze beoordeeld zijn door uw huisarts
  • online afspraken in plannen.
 • U ontvangt van ons geen herinneringsbericht/notificatiebericht als u telefonisch of aan de balie een afspraak heeft gemaakt.

  De meeste patiënten maken  zeer kort tevoren een afspraak met ons waardoor een eventuele herinnering direct verzonden zou worden nadat de afspraak is gemaakt.

  Patiënten die online een afspraak maken via MijnGezondheid.net kunnen wèl een herinnering voor de door hen gemaakte afspraak ontvangen (per SMS of per mail). U dient dit wel bij het maken van de afspraak aan te vinken.

  Ons advies is in ieder geval om een gemaakte afspraak in de digitale agenda van uw telefoon te zetten en daarbij in te stellen dat u ruim voorafgaand aan de afspraak een melding krijgt op uw eigen telefoon.

   

  Vraag stellen

  Afspraak maken

 • Als u vanuit uw patiënten dossier binnen MGn een medicatierapport wilt uitdraaien dan wordt bij zowel mannen als vrouwen aangegeven dat het om een man gaat. Dit is een fout in deze functionaliteit. U kunt zelf niets aanklikken om dit te veranderen en ook wij kunnen dit niet voor u doen.

  Wij hebben dit probleem gemeld en er wordt aan gewerkt om dit op te lossen.

   

 • Indien u zonder 24 uur tevoren af te zeggen niet verschijnt op een afspraak die u heeft gemaakt bij een van onze huisartsen of bij een van onze andere zorgverleners dan sturen wij u daarvoor een rekening die u zelf dient te betalen. Uw zorgverzekering vergoedt deze kosten niet.

  De rekening bestaat uit het bedrag dat uw verzekering zou hebben betaald als u wel was gekomen + (plus) bijkomende kosten aan onder andere administratie.

  Kosten bij niet verschijnen zonder bericht: Consult: €30,00 Dubbelconsult: €40,00

  Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt dan ontvangt u een herinnering. Het te betalen bedrag wordt dan verhoogd met een opslag.

  Bij een eventueel noodzakelijke herinnering wordt het bedrag verhoogd met €5,00 administratiekosten (in totaal dus €35,00 of €45,00)

  Bij een eventueel daaropvolgende noodzakelijk aanmaning wordt het bedrag nogmaals verhoogd met €7,50 administratiekosten (in totaal dus €42,50 of €52,50).

  Daarna zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te zetten. Houdt u er rekening mee dat bijkomende kosten op u verhaald zullen worden.

  Indien u niet thuis bent bij een door u zelf aangevraagde visite dan ontvangt u ook een factuur die u zelf moet betalen:

  Visite: €35,00 Dubbele visite: €45,00

  Bij een herinnering wordt het bedrag verhoogd tot €40,00 of €50,00. Bij een aanmaning wordt het bedrag verhoogd tot €47,50 of €57,50.

  Daarna zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te zetten. Houdt u er rekening mee dat bijkomende kosten op u verhaald zullen worden.

  Achteraf bellen om te zeggen dat u een afspraak vergeten bent is attent maar het voorkomt helaas niet dat u een factuur ontvangt. Wij hebben immers tijd voor u vrij gehouden en geen mogelijkheid gehad om een andere patient op de vrijgekomen tijd in te plannen.

   

 • Als u verzekerd bent dan hoeft u voor de reguliere huisartsenzorg niets te betalen. Uw zorgverzekeraar betaalt de huisarts rechtstreeks. De kosten gaan niet af van uw eigen risico.

  Wel kan het zijn dat als u medicatie voorgeschreven krijgt of als er aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

  Als u niet verzekerd bent of als u niet bij ons staat ingeschreven dan moet u zelf de kosten van de huisarts (consult, telefonisch consult, visite etc) betalen. Is dit tevoren bij ons bekend dan dient u contant (niet pinnen) af te rekenen en u ontvangt zelf de factuur. Blijkt b.v. pas achteraf dat u niet verzekerd bent dan ontvangt u alsnog een rekening die u (contant of via de bank) binnen de betalingstermijn dient te betalen.

   

 • Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar de reden van uw contact.

  De assistente is goed opgeleid en de huisarts wil dat ze u vraagt naar uw klachten en verwacht van u dat u haar vragen beantwoord. Het is voor u van belang dat wij tevoren weten wat de aard en spoedeisendheid van uw klachten is om zorg te kunnen dragen voor optimale zorg (tijdig, juiste zorg, juiste persoon, voldoende tijd, juiste ruimte). Het kan b.v. ook noodzakelijk zijn dat u eerder komt dan dat u zelf een afspraak wilde maken.

  Ook verwachten wij van u dat u tevoren meldt als u voor meerdere klachten wilt komen; heeft u dat niet gezegd dan kan het zijn dat de dokter geen tijd heeft en dat u een tweede keer terug moet komen.

  De assistente gaat (net als de huisarts en alle andere medewerkers) vertrouwelijk om met alle patiënten informatie (geheimhoudingsplicht).

  Verzoek: bereidt uw gesprek voor en vertel kort en duidelijk uw klacht/vraag. Dit voorkomt lange wachttijden aan de telefoon.