« terug naar vorige pagina

Klachten

Wanneer u minder tevreden/ ontevreden bent over ons, dan stellen wij het op prijs als u dit eerst met ons bespreekt.

Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij dit met u bespreken en proberen om een oplossing te vinden.

U kunt op verschillende manieren uw onvrede kenbaar maken aan onze praktijk:

  1. een dubbele afspraak maken met de betreffende zorgverlener en daar uw onvrede rechtstreeks mee bespreken.
  2. aan de assistente vragen of de praktijkmanager/klachtencoördinator u terugbelt om een afspraak te maken voor het bespreken van uw onvrede.
  3. het hieronder staande klachtenformulier openen, printen en invullen of aan de assistente vragen of zij u een klachtenformulier wil toesturen; na ontvangst van het ingevulde formulier zal de klachtencoördinator van onze praktijk contact met u opnemen.

klachtenformulier voor de patiënt 18-4-2024 

 

Wij zijn aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten & Geschillen eerstelijnszorg).

Indien u er met ons niet uit komt of als u rechtstreeks contact met SKGE wilt opnemen dan kunt u uw onvrede bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris kan samen met u naar een oplossing zoeken of kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionaris van SKGE kunt u bereiken op telefoonnummer 088 0229100, U kunt ook op de website van SKGE kijken voor informatie of voor het downloaden van een klachtenformulier t.b.v. het indienen van een klacht bij SKGE. https://www.skge.nl

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder op http://www.skge.nl.