« terug naar vorige pagina

Kosten huisartsenzorg als u verzekerd bent

De meeste van onze patiënten zijn verzekerd bij VGZ of CZ. Wij hebben daarom met zowel VGZ als CZ contracten afgesloten. De contractafspraken met CZ gelden ook voor alle overige zorgverzekeraars zoals Achmea, Menzis, FBTO, de Friesland etc.

Vrijwel alle huisartsenzorg wordt bekostigd vanuit uw basisverzekering en u betaalt voor huisartsenzorg bijna nooit eigen risico. Een aantal kosten komen wel ten laste van uw eigen risico, zoals:

 • door uw huisarts aangevraagd vervolgonderzoek zoals laboratorium onderzoek van bloed of weefsel;
 • behandelingen of onderzoeken waarvoor u naar het ziekenhuis moet;
 • geneesmiddelen (zie voor eventuele uitzonderingen op de site van uw eigen zorgverzekering);
 • spiraaltje (het plaatsen gaat niet ten koste van uw eigen risico);
 • stoppen met rokenprogramma’s;
 • kosten van andere zorgverleners waarnaar uw huisarts u doorverwijst;

Zorg die ten laste van uw eigen risico komt wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Voor sommige zorg of werkzaamheden ontvangt u van ons een factuur die u direct contant dient te betalen (wij hebben geen pinapparaat):

 • consulten of visites omdat u een beroep op ons doet maar ingeschreven staat bij een andere huisarts maar om een bepaalde reden een beroep doet op onze praktijk (b.v. als u in Roosendaal werkt of tijdelijk verblijft). U betaalt dan passantentarieven; bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen hoe en òf u dit kunt declareren.
 • Indien u een afspraak heeft gemaakt en zonder bericht vooraf niet komt dan ontvangt u een factuur die u zelf dient te betalen. Zie ook bij veel gestelde vragen.
 • Voor informatieverstrekking aan bepaalde organisaties (b.v. hypotheekverstrekkers) die specifieke informatie opvragen uit uw medisch dossier. Wij verstrekken slechts informatie als u hiervoor schriftelijk expliciet toestemming heeft gegeven aan deze organisatie en pas als wij deze ondertekende toestemming hebben ontvangen.
  Helaas blijkt dat bepaalde organisaties de factuur die wij sturen voor het verstrekken van informatie niet betalen. Wij hebben daarom moeten besluiten om de factuur bij u zelf in rekening te brengen zodat u zelf deze factuur bij de organisatie kunt indienen met het verzoek deze kosten aan u terug te betalen.